Телефон: 08 77 77 30 77 / 0988 88 85 70 | Поща: service@gsm-service.bg

Ремонт / смяна на частите свързани със звука

Възползвайте се от безплатно изпращане и получаване на ремонтираните устройства по куриер!

смяна на микрофон, слушалка

Ремонт / смяна на слушалката / говорителя

Ако се загуби звука в слушалката, извадете и поставете отново конектора към телефона. Ако дефектът продължи, подменете слушалките, като най-добрият начин е да се обърнете към специализиран сервиз. Ние ще ви препоръчаме оптималното решение за вашия телефон.

Ремонт / смяна на високоговорителя / полифония

Ако високоговорителят не работи, рестайртирайте телефона и опитайте да увеличите звука. Ако дефектът продължава, звукът заглъхва, прекъсва или е изкривен, потърсете специализирания ни сервиз.

Ремонт / смяна на микрофона

Опитайте да направите запис или да се обадите на приятел с вашето мобилно устройство. Ако записът не се е получил или не ви чуват, обърнете се към нашия сервиз да ви предложим решение на проблема.

Ремонт / смяна на жака за слушалки

Често жакът на слушалките се разбива, особено ако носите телефона в джоба. Тогава се налага жакът за слушалки да бъде сменен. Операцията се извършва само в специализиран сервиз.

Ремонт / смяна на бутона за контрол на звука

Ако бутонът за контрол на звука не работи или работи само в едната посока, обърната се към нашия специализиран сервиз за смяна на бутона.

Подмяна на бутона за изключване на звука

Ако бутонът за изключване на звука не работи, нашият специализиран сервиз предлага подмяна с подходящ бутон за модела на вашето устройство.